Skip to main content
  • Francy Wilthuis
  • Blog

Liever

We leven in een bijzondere tijd.
Iedereen wordt op een bepaalde manier geraakt door wat er op dit moment gaande is.
We hebben allemaal een keuze.
Altijd.
Of het een gemakkelijke keuze is, dat staat niet vast.
Soms moet je weerstand overwinnen, soms wil je met de flow mee, soms doe je iets omdat het goed is voor iemand waar je van houdt, soms kies je voor je eigen goed.
En weet je?
Dat is allemaal precies zoals het zijn mag.
Niemand hoeft daar iets van te vinden, niemand hoeft jou te overtuigen van je ongelijk.
Sterker nog, ik denk dat overtuigen niet de weg is.
Net zomin als dwingen of forceren.
Net zomin als geweld en agressie.
Dwang en geweld zijn twee kanten van dezelfde medaille.
De medaille van angst.
Die angst zou de ander kunnen overtuigen dát te doen wat hij/zij in wezen niet wil.
Ik weet hoe het werkt bij mij.


Ik ben liever overtuigd van liefde, niet van angst.
Ik ben liever overtuigd van vrijheid, niet van dwang.
Ik ben liever overtuigd van vrede, niet van geweld.
Die liefde en vrijheid en vrede staan een beetje onder druk zo af en toe.
Een beklemmend gevoel van onveiligheid kan me dan bekruipen.
Ik ben niet de enige die dat voelt. Dat weet ik zeker.
Als het me lukt om van een afstandje te kijken naar de situatie, waarin we steeds verder verstrikt lijken te raken met elkaar, stemt het me tóch hoopvol.
Ik kies ervoor slecht nieuws te negeren.
Ik volg geen talkshows en lees geen krant.
Belangrijk nieuws bereikt me wonderlijk genoeg toch altijd.
Als het me niet bereikt dan is het blijkbaar niet belangrijk genoeg.
Ik vertrouw op mijn logische en gezonde verstand.
Ik houd rekening met de gevoelens van mijn medemens.
Zoals ik dat altijd al deed.
Ik kijk liefdevolle filmpjes, luister naar mooie muziek en lees inspirerende verhalen.
Ik praat en maak wandelingen (in de natuur) met positieve en liefdevolle mensen.
Mensen die denken in kansen, die niet klagen én die zelf nadenken.
Mensen die leven vanuit hun autonome mooie waarden en normen.
Ik zie en hoor dat velen zich uitspreken voor liefde, vrijheid en vrede.
We gebruiken niet allemaal dezelfde woorden, we zien niet allemaal hetzelfde voor ons. Toch is onze wens hetzelfde. Onze intentie is hetzelfde.
Een mooie wereld waarin onze prachtige kinderen, jonge en oudere mensen en wijzelf duurzaam gelukkig en gezond leven met elkaar.
Een wereld waarin we leven in samenspel met de natuur.
Gebruik makend van de technologie van nu en de toekomst.
Het is er allemaal al en het kan er allemaal zijn. Samen, naast elkaar.
Het kan omdat wij dat wensen, omdat wij dit verlangen en omdat wij hiernaar handelen.

liever

liever in vrijheid
liefdevol en wijs
jou respecterend
op mijn eigen reis

doel heiligt geen middel
gezondheid vraagt geen dwang
angst is niet het antwoord
dat weten we al lang

ik sluit jou niet uit
ik kies voor geen kant
ik ben dan nog liever
neutraal Zwitserland

liever dat dan meegaan
in wat er gaande is
omdat ik in discussies
liefde, vrijheid, vrede mis

voor mij geen praatprogram
geen krant en geen tv
mijn leven is van mij
ik doe er liever mee

liever positiever
liever minder stuk
liever met een glimlach
liever voor geluk

? Francy ?

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op!

Veeg je talenten niet onder het tapijt, maar ga samen met een coach op zoek naar je eigen kracht.